Sándor Plasztika

Szombathely, Széchenyi u. 4-6.
(+36) 20 530-6588

Sopron, Pannónia Hotel, Várkerület 75.
(+36) 99 312-181

Szombathely, Széchenyi u. 4-6. (+36) 20 530-6588

Sopron, Pannónia Hotel, Várkerület 75. (+36) 99 312-181

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről ....................................................................................................... szám alatti lakos, mint Megbízó, másrészről Dr. Sándor Imre plasztikai sebész szakorvos 9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6./ mint Megbízott között az alábbiak szerint.

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a műtéti nyilatkozatban kért műtéti beavatkozás díjaként a műtét előtt ........................ Ft-ot azaz ................................................................................. forintot tartozik fizetni készpénzben a Megbízottnak.

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg ........................ Ft-ot azaz ................................................................................. forint előleget köteles a Megbízó fizetni. Az előleg a műtéti beavatkozás díjába beleszámít.

3. Megbízó kijelentem, hogy amennyiben a műtéti beavatkozásra a kitűzött időpontban a saját, Megbízói hibámból nem kerül sor, -vis maior esetét kivéve- úgy az előlegként átadott összeget bánatpénz gyanánt elvesztem, annak visszaköveteléséről már most jelen nyilatkozatommal lemondok.

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó joghatályosan -bánatpénz elvesztése nélkül- a kitűzött műtéti időpontot megelőző 72 (hetvenkettő) órával korábban a műtéttől elállhat - ha ezt a Megbízottal írásban, vagy telefonon közli.

5. A kért műtéti beavatkozás kitűzött egyeztetett időpontja. 2010. ............................. A műtét elvégzéséhez jelen megállapodás betartása, aláírása mellett a műtéti nyilatkozat és az érzéstelenítés el?tti beleegyezési nyilatkozat aláírása is szükséges.

6. A szerződő felek a jelen megállapodást elolvastuk, közösen értelmeztük, helybenhagyólag aláírtuk.


Szombathely, 201. ............................................... 

 

...................................................... ......................................................
Megbízó Megbízott

  

Időpont kérése

A * jelölt rész kitöltése kötelező

Az űrlap elküldéséhez kérem húzza át az alábbi kapcsolót balról jobbra.

Rendelések

Szombathely

Széchenyi u. 4-6.

Kedd: 14-18 óráig
Tel.: (+36) 20-530-6588 (+36) 94 343-300
E-mail: sandorplasztika@gmail.com

Sopron

Pannónia Hotel, Várkerület 75.

Szerda: 10-14 óráig
Tel.: (+36) 99 312-181
E-mail: sandorplasztika@gmail.com